Żurawianka - strona nieoficjalna

  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • Żurawianka Żurawica - GKS Orły 4:3
  • Żurawianka Żurawica - Łęg Łowce
  • Żurawianka Żurawica - SFK Yaniv Ivano - Frankivsk
  • Żurawianka Żurawica - Strażak Sośnica
  •        
Strona klubowa

Zegar

Logowanie

Menu główne

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. Kazimierz4 108
2. kibic_zuralki 108
3. Swiss1 107
4. Typer1928 107
5. gal_72 99
6. SamWieszKto1928 94
7. Jan777 79
8. Chris1234 77
9. cypis14 47
10. jaro1916 35

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 842, wczoraj: 375
ogółem: 1 719 624

statystyki szczegółowe

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1
Fort Jaksmanice - Korona Olszany
Gwiazda Maćkowice - Fenix Leszno
Wiar Huwniki - GKS Orły
Korona Trójczyce - Pogórze Dubiecko
LKS Batycze - LKS Nakło
Wiar Krówniki - Orzeł Torki
Tęcza Kosienice - Artmax Pikulice
Żurawianka Żurawica - Bizon Medyka

Kontakty

Regulamin rozgrywek Pucharu Polski

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI

PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Sezon 2016/2017

Rzeszów, czerwiec 2016

 

Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszych spośród wszystkich polskich drużyn piłkarskich, ubiegających się o to trofeum.

Drużyna, która zwycięży w finale Pucharu Polski na szczeblu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej uzyskuje prawo uczestnictwa w rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2017/2018.

W rozgrywkach o Puchar Polski uczestniczą obowiązkowo drużyny III i IV ligi oraz Ligi Okręgowej. Pozostałe drużyny tj. klasy A, B i C oraz drużyny niezrzeszone biorą udział na zasadzie dobrowolności. Drużyny klasy okręgowej mogą wycofać się z rozgrywek Pucharu Polski najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem. Drużyny niezrzeszone, przystępując do rozgrywek Pucharu Polski, przedstawiają pisemne oświadczenie w którym:

a. zobowiązują się do zapoznania się i przestrzegania powyższych przepisów,

b. wyznaczają osobę / osoby, które będą bezpośrednio odpowiedzialne: finansowo i cywilnie za wszelkie kary orzeczone w pierwszym etapie przez poszczególne Wydziały/Komisje Dyscypliny, a w drugim etapie przez Wydział Dyscypliny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

§ 1

 Cykl rozgrywek na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej na sezon 2016/2017 kończy się do 30 czerwca 2017 roku i ma wyłonić zwycięzcę, który weźmie udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2017/2018.

Cykl rozgrywek w sezonie 2016/2017 na szczeblu centralnym rozpoczyna się 01 lipca 2016 roku a kończy nie później niż 01 czerwca 2017 roku

§ 2

Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem pucharowym tzn. drużyna przegrywająca odpada z dalszych rozgrywek.

§ 3

1. W pierwszym etapie rozgrywki prowadzone będą w Okręgowych Związkach Piłki Nożnej w Jarosławiu i Krośnie oraz w Podokręgach Rzeszów-Dębica oraz Stalowa Wola . Zakończenie pierwszego etapu rozgrywek musi nastąpić do 15 maja 2017 roku.

2. W drugim etapie udział wezmą zwycięzcy rozgrywek z pierwszego etapu z każdego OZPN-u tj. Jarosławia i Krosna oraz zwycięzcy rozgrywek Podokręgu RzeszówDębica oraz Stalowa Wola.

3. Zestawienie par w drugim etapie będzie losowane przez Wydział Rozgrywek Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

§ 4

1. Czas trwania zawodów wynosi 2x45 minut.

2. W pierwszym etapie rozgrywek, w przypadku wyniku remisowego w normalnym czasie gry zarządza się dogrywkę 2x15 minut. Jeżeli po dogrywce nadal będzie remis sędzia zawodów zarządza wykonywanie rzutów karnych – według obowiązujących przepisów.

3. Wszystkie rzuty karne muszą być wykonywane do tej samej bramki. O wyborze bramki decyduje sędzia główny zawodów. Uznanie gola może nastąpić tylko z rzutu bezpośredniego. Zdobyte gole z tzw. „dobitki” są nieważne.

§ 5

1. Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN – Przepisy o organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

2. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu związków piłki nożnej należy do Wydziałów/Komisji Dyscypliny Okręgów/Podokręgów, natomiast w drugim etapie do Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN.

§ 6

Zawody organizuje klub będący gospodarzem (w terminarzu podany na pierwszym miejscu) pokrywa koszty związane z organizacją zawodów. Każda drużyna jedzie na zawody na koszt własny. § 7

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry w systemie extranet. Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do udziału w rozgrywkach pucharowych.

2. W przypadku wystawienia przez Klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, mają zastosowanie następującej zasady:

a) Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wówczas maksimum trzech zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w poszczególnym meczu w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.

b) Oznaczenie drużyny tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one aktualnie występują – I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej, itd.

§ 8

W czasie zawodów dopuszczalna jest wymiana 5 zawodników przez cały okres trwania zawodów, bez prawa ponownego ich powrotu na boisko. W rozgrywkach Pucharu Polski nie mają obowiązku grać zawodnicy-młodzieżowcy.

§ 9

1. Żółte kartki otrzymane w meczach Pucharu Polski klub ewidencjonuje oddzielnie tylko z rozgrywek pucharowych danej edycji rozgrywek.

2. Zawodnik, który w czasie zawodów pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostaje automatycznie ukarany:

a. przy drugim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu,

b. przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów,

c. przy siódmym i każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów oraz karą pieniężną w wysokości 100 PLN

Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach pucharowych do czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.

Kary o których mowa powyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.

3. Żółte kartki otrzymane w Pucharze Polski, liczą się tylko w rozgrywkach Pucharowych. Po zakończeniu rozgrywek Pucharowych danego sezonu są anulowane.

4. Kary za czerwone lub żółte kartki, otrzymane w Pucharze Polski na poziomie Okręgu/Podokręgu, wykonywane są przy awansie do rozgrywek poziomu wojewódzkiego natomiast kary otrzymane w Pucharze Polski na poziomie szczebla wojewódzkiego wykonywane są przy awansie do rozgrywek PZPN-u (szczebel centralny).

5. Kara dyskwalifikacji nie wykonana w danej edycji rozgrywek pucharowych zostaje przeniesiona do nowej edycji rozgrywek Pucharu Polski.

§ 10

W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązuje zasada, iż drużyna klasy niższej jest w każdym przypadku gospodarzem zawodów. W spotkaniach zespołów tej samej klasy – gospodarza wyznacza się drogą losowania.

§ 11

1. Gospodarzami spotkań półfinałowych szczebla wojewódzkiego będą kluby, którego drużyna gra w klasie niższej. W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza meczu wyznacza się drogą losowania.

2. Finał na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej rozgrywany będzie na boisku drużyny, która gra klasę niżej w rozgrywkach. W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza meczu wyznacza się drogą losowania. Losowania par półfinałowych oraz gospodarza meczu finałowego dokona Wydział Gier Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

3. Losowania par półfinałowych dokona Wydział Gier Podkarpackiego ZPN.

4. W przypadku nie przystąpienia klubu do meczu półfinałowego lub finałowego Wojewódzkiego pucharu Polski, klub zostanie ukarany walkowerem oraz karą finansową w wysokości 5000 złotych (pięć tysięcy złotych).

§ 12

Obsadę sędziowską w pierwszym etapie wyznaczają poszczególne Kolegia Sędziów OZPN/Podokręgów a w drugim etapie wyznacza Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

§ 13

1. Drużyna, która zwycięży w finale Pucharu Polski na szczeblu Podkarpackiego ZPN, awansuje do rozgrywek szczebla centralnego

2. Za zwycięstwo w Pucharze Polski na szczeblu Podkarpackiego ZPN , drużyna otrzymuje: puchar, złote medale(25 sztuk) dla zawodników i sztabu szkoleniowego oraz nagrodę w wysokości 30 000 zł.

3. Za II miejsce (finalista Pucharu Polski na szczeblu Podkarpackiego ZPN), drużyna otrzymuje srebrne medale (25 sztuk) dla zawodników i sztabu szkoleniowego oraz nagrodę w wysokości 10 000 zł.

§ 14

Protesty w sprawie zawodów będą rozpatrywane przez poszczególne Wydziały/Komisje Gier w I instancji oraz Komisję Odwoławczą Podkarpackiego ZPN w II instancji.

§ 15

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w rozgrywkach Pucharu Polski organizowanych przez Podkarpacki ZPN, OZPN i Podokręgi PN.

2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w niniejszym regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z Uchwał Zarządu PZPN podjętych po uchwaleniu regulaminu.

3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Podkarpackiego ZPN.

4. Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2016/2017.

5. Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie Uchwałą nr ………. z dnia ……….. 2016 r.

 

                              Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

                                                     Mieczysław Golba

Najbliższe spotkanie

Żurawianka ŻurawicaŁęg Łowce
mecz towarzyski
Żurawianka Żurawica   Łęg Łowce
2018-07-22, 15:00:00

Reklama

Ostatnie spotkanie

Żurawianka ŻurawicaGKS Orły
Żurawianka Żurawica 4:3 GKS Orły
2018-07-13, 18:30:00
     
mecz towarzyski

Buttony

Kalendarium

22

07-2018

niedziela

Żurawianka - Łęg Łowce

23

07-2018

pon.

24

07-2018

wtorek

25

07-2018

środa

26

07-2018

czwartek

27

07-2018

piątek

urodziny Skiby

28

07-2018

sobota

urodziny Badlika

Wyniki

Mecze sparingowe
Żurawianka Żurawica 4:3 GKS Orły
Żurawianka Żurawica Łęg Łowce
Żurawianka Żurawica SFK Yaniv Ivano - Frankivsk
Żurawianka Żurawica Strażak Sośnica