Żurawianka - strona nieoficjalna

  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • LKS Niziny - Żurawianka Żurawica 0:2
  • Jawor Nehrybka - Rada Orzechowce 0:0
  • Fort Jaksmanice - Wesoła Zadąbrowie 4:3
  • Cresovia Kalników - Błyskawica Łuczyce 3:1
  • Gwiazda Maćkowice - Unia Fredropol 2:1
  • Czarni Bolestraszyce - Leśnik Bircza 4:2
  •        
Strona klubowa

Zegar

Logowanie

Menu główne

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. kibic_zuralki 62
2. Swiss1 58
3. Jan777 52
4. Kazimierz4 51
5. Typer1928 50
6. SamWieszKto1928 50
7. gal_72 49
8. cypis14 47
9. Chris1234 45
10. jaro1916 35

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 217, wczoraj: 1101
ogółem: 1 593 408

statystyki szczegółowe

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 12
Żurawianka Żurawica - Leśnik Bircza
Czarni Bolestraszyce - Unia Fredropol
Gwiazda Maćkowice - Błyskawica Łuczyce
Cresovia Kalników - Wesoła Zadąbrowie
Fort Jaksmanice - Rada Orzechowce
Jawor Nehrybka - LKS Niziny

Kontakty

Regulamin rozgrywek Pucharu Polski

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI

PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Sezon 2016/2017

Rzeszów, czerwiec 2016

 

Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszych spośród wszystkich polskich drużyn piłkarskich, ubiegających się o to trofeum.

Drużyna, która zwycięży w finale Pucharu Polski na szczeblu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej uzyskuje prawo uczestnictwa w rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2017/2018.

W rozgrywkach o Puchar Polski uczestniczą obowiązkowo drużyny III i IV ligi oraz Ligi Okręgowej. Pozostałe drużyny tj. klasy A, B i C oraz drużyny niezrzeszone biorą udział na zasadzie dobrowolności. Drużyny klasy okręgowej mogą wycofać się z rozgrywek Pucharu Polski najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem. Drużyny niezrzeszone, przystępując do rozgrywek Pucharu Polski, przedstawiają pisemne oświadczenie w którym:

a. zobowiązują się do zapoznania się i przestrzegania powyższych przepisów,

b. wyznaczają osobę / osoby, które będą bezpośrednio odpowiedzialne: finansowo i cywilnie za wszelkie kary orzeczone w pierwszym etapie przez poszczególne Wydziały/Komisje Dyscypliny, a w drugim etapie przez Wydział Dyscypliny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

§ 1

 Cykl rozgrywek na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej na sezon 2016/2017 kończy się do 30 czerwca 2017 roku i ma wyłonić zwycięzcę, który weźmie udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2017/2018.

Cykl rozgrywek w sezonie 2016/2017 na szczeblu centralnym rozpoczyna się 01 lipca 2016 roku a kończy nie później niż 01 czerwca 2017 roku

§ 2

Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem pucharowym tzn. drużyna przegrywająca odpada z dalszych rozgrywek.

§ 3

1. W pierwszym etapie rozgrywki prowadzone będą w Okręgowych Związkach Piłki Nożnej w Jarosławiu i Krośnie oraz w Podokręgach Rzeszów-Dębica oraz Stalowa Wola . Zakończenie pierwszego etapu rozgrywek musi nastąpić do 15 maja 2017 roku.

2. W drugim etapie udział wezmą zwycięzcy rozgrywek z pierwszego etapu z każdego OZPN-u tj. Jarosławia i Krosna oraz zwycięzcy rozgrywek Podokręgu RzeszówDębica oraz Stalowa Wola.

3. Zestawienie par w drugim etapie będzie losowane przez Wydział Rozgrywek Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

§ 4

1. Czas trwania zawodów wynosi 2x45 minut.

2. W pierwszym etapie rozgrywek, w przypadku wyniku remisowego w normalnym czasie gry zarządza się dogrywkę 2x15 minut. Jeżeli po dogrywce nadal będzie remis sędzia zawodów zarządza wykonywanie rzutów karnych – według obowiązujących przepisów.

3. Wszystkie rzuty karne muszą być wykonywane do tej samej bramki. O wyborze bramki decyduje sędzia główny zawodów. Uznanie gola może nastąpić tylko z rzutu bezpośredniego. Zdobyte gole z tzw. „dobitki” są nieważne.

§ 5

1. Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN – Przepisy o organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

2. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu związków piłki nożnej należy do Wydziałów/Komisji Dyscypliny Okręgów/Podokręgów, natomiast w drugim etapie do Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN.

§ 6

Zawody organizuje klub będący gospodarzem (w terminarzu podany na pierwszym miejscu) pokrywa koszty związane z organizacją zawodów. Każda drużyna jedzie na zawody na koszt własny. § 7

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry w systemie extranet. Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do udziału w rozgrywkach pucharowych.

2. W przypadku wystawienia przez Klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, mają zastosowanie następującej zasady:

a) Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wówczas maksimum trzech zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w poszczególnym meczu w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.

b) Oznaczenie drużyny tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one aktualnie występują – I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej, itd.

§ 8

W czasie zawodów dopuszczalna jest wymiana 5 zawodników przez cały okres trwania zawodów, bez prawa ponownego ich powrotu na boisko. W rozgrywkach Pucharu Polski nie mają obowiązku grać zawodnicy-młodzieżowcy.

§ 9

1. Żółte kartki otrzymane w meczach Pucharu Polski klub ewidencjonuje oddzielnie tylko z rozgrywek pucharowych danej edycji rozgrywek.

2. Zawodnik, który w czasie zawodów pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostaje automatycznie ukarany:

a. przy drugim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu,

b. przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów,

c. przy siódmym i każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów oraz karą pieniężną w wysokości 100 PLN

Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach pucharowych do czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.

Kary o których mowa powyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.

3. Żółte kartki otrzymane w Pucharze Polski, liczą się tylko w rozgrywkach Pucharowych. Po zakończeniu rozgrywek Pucharowych danego sezonu są anulowane.

4. Kary za czerwone lub żółte kartki, otrzymane w Pucharze Polski na poziomie Okręgu/Podokręgu, wykonywane są przy awansie do rozgrywek poziomu wojewódzkiego natomiast kary otrzymane w Pucharze Polski na poziomie szczebla wojewódzkiego wykonywane są przy awansie do rozgrywek PZPN-u (szczebel centralny).

5. Kara dyskwalifikacji nie wykonana w danej edycji rozgrywek pucharowych zostaje przeniesiona do nowej edycji rozgrywek Pucharu Polski.

§ 10

W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązuje zasada, iż drużyna klasy niższej jest w każdym przypadku gospodarzem zawodów. W spotkaniach zespołów tej samej klasy – gospodarza wyznacza się drogą losowania.

§ 11

1. Gospodarzami spotkań półfinałowych szczebla wojewódzkiego będą kluby, którego drużyna gra w klasie niższej. W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza meczu wyznacza się drogą losowania.

2. Finał na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej rozgrywany będzie na boisku drużyny, która gra klasę niżej w rozgrywkach. W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza meczu wyznacza się drogą losowania. Losowania par półfinałowych oraz gospodarza meczu finałowego dokona Wydział Gier Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

3. Losowania par półfinałowych dokona Wydział Gier Podkarpackiego ZPN.

4. W przypadku nie przystąpienia klubu do meczu półfinałowego lub finałowego Wojewódzkiego pucharu Polski, klub zostanie ukarany walkowerem oraz karą finansową w wysokości 5000 złotych (pięć tysięcy złotych).

§ 12

Obsadę sędziowską w pierwszym etapie wyznaczają poszczególne Kolegia Sędziów OZPN/Podokręgów a w drugim etapie wyznacza Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

§ 13

1. Drużyna, która zwycięży w finale Pucharu Polski na szczeblu Podkarpackiego ZPN, awansuje do rozgrywek szczebla centralnego

2. Za zwycięstwo w Pucharze Polski na szczeblu Podkarpackiego ZPN , drużyna otrzymuje: puchar, złote medale(25 sztuk) dla zawodników i sztabu szkoleniowego oraz nagrodę w wysokości 30 000 zł.

3. Za II miejsce (finalista Pucharu Polski na szczeblu Podkarpackiego ZPN), drużyna otrzymuje srebrne medale (25 sztuk) dla zawodników i sztabu szkoleniowego oraz nagrodę w wysokości 10 000 zł.

§ 14

Protesty w sprawie zawodów będą rozpatrywane przez poszczególne Wydziały/Komisje Gier w I instancji oraz Komisję Odwoławczą Podkarpackiego ZPN w II instancji.

§ 15

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w rozgrywkach Pucharu Polski organizowanych przez Podkarpacki ZPN, OZPN i Podokręgi PN.

2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w niniejszym regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z Uchwał Zarządu PZPN podjętych po uchwaleniu regulaminu.

3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Podkarpackiego ZPN.

4. Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2016/2017.

5. Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie Uchwałą nr ………. z dnia ……….. 2016 r.

 

                              Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

                                                     Mieczysław Golba

Najbliższe spotkanie

Łęk OstrówŻurawianka Żurawica
mecz towarzyski
Łęk Ostrów   Żurawianka Żurawica
2018-02-24, 11:00:00

Reklama

Ostatnie spotkanie

Łęg ŁowceŻurawianka Żurawica
Łęg Łowce 3:3 Żurawianka Żurawica
2018-02-18, 11:00:00
     
mecz towarzyski

Buttony

Kalendarium

20

02-2018

wtorek

21

02-2018

środa

22

02-2018

czwartek

23

02-2018

piątek

24

02-2018

sobota

25

02-2018

niedziela

26

02-2018

pon.

Wyniki

Ostatnia kolejka 11
LKS Niziny 0:2 Żurawianka Żurawica
Jawor Nehrybka 0:0 Rada Orzechowce
Fort Jaksmanice 4:3 Wesoła Zadąbrowie
Cresovia Kalników 3:1 Błyskawica Łuczyce
Gwiazda Maćkowice 2:1 Unia Fredropol
Czarni Bolestraszyce 4:2 Leśnik Bircza