Żurawianka - strona nieoficjalna

 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • Żurawianka Żurawica - Wiraż Chłopice
 • Żurawianka Żurawica - Czuwaj Przemyśl
 •        
Strona klubowa

Zegar

Logowanie

Menu główne

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. OrlyFan 191
2. gal_72 181
3. Swiss1 173
4. TsVOrlY 172
5. Typer1928 166
6. Kazimierz4 166
7. Jan777 154
8. kibic_zuralki 132
9. SamWieszKto1928 81
10. maniu1998 17

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 656, wczoraj: 925
ogółem: 1 975 011

statystyki szczegółowe

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1
Pogórze Dubiecko - Żurawianka Żurawica
Grom Wyszatyce - Fort Jaksmanice
Unia Fredropol - LKS Nakło
Tęcza Kosienice - San Hurko/Hureczko
Wiar Huwniki - Bizon Medyka
Cresovia Kalników - Orzeł Torki
Wiar Krówniki - Gwiazda Maćkowice
LKS Batycze - Fenix Leszno

Kontakty

Aktualności

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ŻURAWICA

 • autor: jaro1916, 2019-06-26 22:03

28 lipca 2019 r. na stadionie LKS Rada Orzechowce odbędzie się tegoroczny Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Żurawica.

                            TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ŻURAWICA

28 lipca 2019 Orzechowce

Kolejność rozgrywania meczy

Rozstawienie drużyn na grupy: I , II,

 

           I Grupa                                                                  II Grupa         

A – Kosienice                                                      E – Orzechowce

B -  Batycze                                                        F – Wyszatyce

C – Maćkowice                                                   G – Bolestraszyce

D – Buszkowiczki                                                H - Żurawica

Kolejność rozgrywania meczy:

Grupa I
A – B     Kosienice – Batycze                                           godz. 8:00 – 8:35                

C – D     Maćkowice - Buszkowiczki                                  godz. 8:40 – 9:15

A – D     Kosienice – Buszkowiczki                                   godz. 9:20 – 9:55

B – C     Batycze -  Maćkowice                                         godz. 10:00 – 10:35

A – C     Kosienice – Maćkowice                                       godz. 10:40 – 11:15

B - D      Batycze - Buszkowiczki                                      godz. 11:20 – 11:55            

Grupa II

E – F    Orzechowce – Wyszatyce                                    godz. 12: 00 – 12:35

D – H   Bolestraszyce - Żurawica                                      godz. 12:40 – 13:15

E – G    Orzechowce – Bolestraszyce                               godz. 13:20 – 13:55

F – H    Wyszatyce - Żurawica                                          godz. 14:00 – 14:35

E – H   Orzechowce – Żurawica                                        godz. 14:40 – 15:15

F – G   Wyszatyce – Bolestraszyce                                  godz. 15:20 – 15:55

Mecze półfinału

Mistrz grupy I..............................- Vicemistrz grupy II....................... -   godz. 16:10 – 16:45

Vicemistrz grupy II.................... -  Mistrz grupy I................................ - godz.  16:50 – 17:25

Mecz Finałowy

Zwycięzca I półfinał ………………   - Zwycięzca II półfinał.............. - godz.  17:40 – 18:15

Wręczenie Pucharów podsumowanie Turnieju – godz. 18:30

 REGULAMIN

rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Żurawica w piłce nożnej

28 lipca 2019 r. w Orzechowcach

 

Sporządzony w oparciu o porozumienie wszystkich klubów sportowych działających na terenie  Gminy Żurawica i stanowić będzie podstawę prawną regulującą jednobrzmiące zasady, których respektować będzie każda ze stron. Obowiązywać będzie od dnia zatwierdzenia niniejszych uregulowań przez Wójta Gminy Żurawica.

§ 1.

Postanowienia ogólne.

 1. Rozgrywki mają charakter towarzyski o podłożu przyjacielskich i honorowych potyczek poszczególnych społeczności, a uczestnictwo w nich jest dobrowolne i dotyczy tylko drużyn reprezentujących wsie wchodzących w skład Gminy Żurawica.
 2. Zasady rozgrywania poszczególnych spotkań nie mogą rażąco odbiegać od ogólnie przyjętych przepisów gry w piłkę nożną, jednak przewiduje się pewne organizacyjne odstępstwa od rygorów zawartych w regulaminach opracowanych przez organizatorów typowych rozgrywek piłkarskich, o czym mowa w niniejszym regulaminie.
 3. Prawnym organizatorem rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Żurawica jest Urząd Gminy Żurawica, który ponosi koszty organizacyjne związane z:

a)      opłatą składu sędziowskiego zamówionego przez gospodarza rozgrywek,

b)      opłatą zabezpieczenia medycznego zawodów zamówionego przez gospodarza rozgrywek,

c)      zakupem przez prawnego organizatora pucharów, dyplomów i wyróżnień,

d)     zabezpieczeniem rozgrywek ze strony organów ochrony porządku i bezpieczeństwa tych rozgrywek,

e)      przygotowaniem boiska do rozgrywek,

f)       zabezpieczeniem niezbędnych napojów chłodzących dla osób uczestniczących w rozgrywkach (zawodników, kierowników drużyn, sędziów i opieki medycznej).

 1. Funkcjonalnym organizatorem rozgrywek jest gospodarz boiska, na którym odbywa się turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Żurawica. Organizator ten zobowiązany jest do:

a)      terminowego przegotowania boiska do rozgrywek zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów gry w piłkę nożną,

b)      zamówienia składu sędziowskiego w Kolegium Sędziów OZPN w Jarosławiu,

c)      zamówienia stosownej i niezbędnej liczby pomocy medycznej, uzgodnionej z Urzędem Gminy Żurawica,

d)     zamówienia organów ochrony porządku i bezpieczeństwa, uzgodnionych z Urzędem Gminy Żurawica,

e)      zapoznania składu sędziowskiego z obowiązującym regulaminem i terminarzem rozgrywek,

f)       wyznaczenia bezpiecznego i nieskrępowanego pomieszczenia do przebierania się sędziów oraz drużyn uczestniczących w rozgrywkach.

Organizator ten nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty i pieniądze pozostawione przez zawodników w owych pomieszczeniach. Przedmioty te oraz pieniądze każdy z zawodników powinien oddać na ten czas do depozytu kierownika własnej drużyny.

 

§ 2.

Uczestnictwo w rozgrywkach.

 1. W rozgrywkach maja prawo brać udział drużyny reprezentujące konkretną wieś, składające się z zawodników bez względu na przynależność klubową i uczestniczących w aktualnie prowadzonych rozgrywkach piłki nożnej, będących mieszkańcami Gminy Żurawica.
 2. Dopuszczalne jest aby Drużyny które maja problem z zebraniem pełnego składu  mogą posiłkować się maksymalnie 4  zawodnikami z innych miejscowości zgłoszonych w rozgrywkach klubowych w sezonie 2019/2019.
 3. Każda z grup nie może mieć więcej niż 4 drużyny a przewiduje się, że normą będą grupy składające się z trzech drużyn, co usprawni rozgrywki.
 4. W przypadku większej ilości drużyn wybrać można system pucharowy, a wtedy ustanawia się następujące zasady:

a)      każdorazowo losuje się pary drużyn dobierając je: wieś z drużyną A klasy i wieś nie posiadającej żadnej drużyny, np. Batycze z Buszkowiczkami lub Bolestraszyce z Buszkowicami,

b)      pozostałe pary z pozostałych wsi losować  będą dowolnie.

 1. Dla przejrzystości działań regulamin przewiduje następującą strukturę działania przy zgłaszaniu poszczególnych drużyn:

a)      Urzędnik Gminy Żurawica odpowiedzialny za organizację turnieju zwołuje przedstawicieli każdej z drużyn w terminie nie później niż 3 tygodnie przed terminem rozgrywek, celem wyboru systemu rozgrywek w oparciu o niniejszy regulamin i dokonania wymaganego losowania drużyn, a także opracowania stosownego terminarza rozgrywek. O wynikach informuje meilem wszystkie kluby, które winne zamieścić na klubowych stronach internetowych owe ustalenia,

b)      każdy kierownik drużyny jest zobowiązany przesłać do wymienionego urzędnika w terminie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek imienny wykaz zawodników swojej drużyny z podaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL i miejscowości zamieszkania,

c)      zarówno przedstawiciel gminy uczestniczący w przebiegu turnieju, jak i gospodarz turnieju, a także wszyscy kierownicy drużyn winni przy sobie mieć podczas turnieju niniejszy regulamin, jak i potwierdzony przez Urząd Gminy Żurawica zbiorczy wykaz, o którym mowa wyżej. Wykaz ten stanowić będzie niezbędny dokument do ewentualnego sprawdzania tożsamości na podstawie dowodu osobistego każdego z zawodników. Każdy zawodnik jest zobowiązany do okazania swojego dowodu tożsamości ze zdjęciem w przypadku takiego żądania drużyny przeciwnej. Sprawdzanie takie może odbywać się zawsze na boisku za zgodą i w obecności sędziów, bezpośrednio przed meczem, w przerwie meczu lub zaraz po końcowym gwizdu. Każde uchylanie się zawodnika czy kierownika drużyny od sprawdzenia tożsamości jest równoznaczne z konsekwencją walkowera na rzecz drużyny przeciwnej.

    § 3.

Czas gry.

 1. Zasadą jest, że turniej jest jednodniowy i musi się zakończyć miarodajnymi rozstrzygnięciami w dniu jego rozpoczęcia. Przewiduje się, że czas jednego meczu może trwać dwa razy po 15 minut z przerwą jednominutową, jednak w zależności od ilości zgłoszonych drużyn dopuszcza się ustalenie komisyjnie innych możliwości czasowych.
 2. Ustalenia te można dokonać ustnym porozumieniem się stron, nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego meczu i przed zakończeniu meczu danej fazy rozgrywkowej. Zmiany te muszą być uzgodnione z sędzią zawodów.
 3. Turniej jest jednodniowy, a każdorazowo dokładną datę i szczegółowy rozkład spotkań określi terminarz opracowany komisyjnie, o czym mowa w § 2 ust. 10 lit. a niniejszego regulaminu.
 4. Każda drużyna uczestnicząca w turnieju ma obowiązek zgłosić się do zawodów przynajmniej na godzinę przed swoim pierwszym meczem celem wypełnienia formalności związanych z uczestnictwem.
 5. W przypadku niezgłoszenia się drużyny na czas po 10 minutach od  przewidzianego rozpoczęcia meczu ogłoszony zostaje walkower dla drużyny przeciwnej 

§ 4.

Kary sędziowskie i ich konsekwencje.

 1. Specyficzny tryb rozgrywania turnieju wymaga też nieco odmiennych rozstrzygnięć sędziowskich, które jednak odbiegają od ogólnie przyjętych zasad w typowych rozgrywkach piłkarskich.
 2. Sędzia zawodów może ukarać czerwoną kartką lub upomnieć żółtą kartką zawodnika w sytuacjach identycznych jak przy typowych rozgrywkach piłkarskich, ale konsekwencje ukarania niniejszy regulamin przewiduje następujące:

a)      pierwsza żółta kartka w danym meczu, to wykluczenie z gry na 2 minuty,

b)      druga żółta kartka w danym meczu to w konsekwencji czerwona kartką i wykluczenie z całego meczu,

c)      jeżeli ten sam zawodnik w kolejnym meczu otrzyma trzecią żółtą kartkę, to wykluczenie z gry obejmuje 5 minut, a jeżeli w tym meczu otrzyma też 4 żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną, to zawodnik ten zostaje wykluczony do końca turnieju.

d)     ukaranie zawodnika bezpośrednio czerwoną kartką wyklucza go z gry w tym i następnym meczu,

e)      w przypadku naruszenia czynnej nietykalności sędziego, drużyna zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek, a jej wszystkie wyniki zweryfikowane zostają jako walkower na rzecz drużyny przeciwnej, a dla organizatorów i gospodarza obiektu nie przewiduje się żadnych konsekwencji prawnych. Poszkodowany sędzia postąpi zgodnie z wymogami własnego Kolegium Sędziów i ma prawo domagać się swoich praw na drodze sądowej, lecz w przypadku fizycznej i psychicznej zdolności powinien dalej prowadzić zawody.

 1. Każde wtargnięcie kibiców na boisko będzie konsekwencją przerwania meczu i żądania sędziego w przepisowym czasie doprowadzenia porządku przez gospodarza zawodów, a w przeciwnym wypadku sędzia będzie zmuszony do zakończenia zawodów.

    § 5.

Punktacja i ustalenie kolejności.

 1. Za każdy wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, a za porażkę 0 punktów.
 2. Przy ustalaniu kolejności obowiązuje następująca hierarchia ważności, przy czym następna zależność brana jest pod uwagę tylko gdy poprzednia nie daje rozstrzygnięcia:

a)      większa ilość zdobytych punktów,

b)      stosunek bramek,

c)      ilość strzelonych bramek.

 1. Kolejność przy jednakowych punktach dwóch drużyn:

a)      bezpośredni pojedynek,

b)      stosunek bramek,

c)      ilość strzelonych bramek,

d)     rzuty karne.

 1. Kolejność przy jednakowych punktach trzech drużyn:

a)      postąpić identycznie jak w § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu.

 1. Kolejność przy jednakowych punktach czterech drużyn:

a)      gdy pozostają do rozstrzygnięcia dwie drużyny, to postąpić zgodnie z § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu,

b)      gdy pozostają do rozstrzygnięcia trzy drużyny, to decyduje tzw. mała tabelka zainteresowanych, a jeżeli i ona nie rozstrzygnie kolejności, decydują dodatkowe rzuty karne.

 1. Przy stosowaniu systemu pucharowego każdy mecz musi się zakończyć rozstrzygnięciem bez stosowania dogrywek, ale rzutami karnymi.

§ 6.

Postanowienia końcowe.

 1. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie jest możliwość polubownego ustalenia działań z udziałem zainteresowanych przedstawicieli poszczególnych wsi, lecz z udziałem przedstawiciela Urzędu Gminy Żurawica, który z ramienia prawnego organizatora turnieju koordynuje wszelkie uzgodnienia z podwójnym głosem doradczym.
 2. Przewiduje się możliwość dokonywania poprawek do niniejszego regulaminu na podstawie wniosków kompetentnego przedstawiciela każdej wsi, po ówczesnym uzgodnieniu z przedstawicielami pozostałych wsi.
 3. Każda poprawka winna być zatwierdzona przez Wójta Gminy Żurawica.

 • Komentarzy [0]
 • czytano: [19]
 

Musisz się zalogować, aby dodawać komentarze.

Najbliższe spotkanie

Żurawianka ŻurawicaCzuwaj Przemyśl
mecz towarzyski
Żurawianka Żurawica   Czuwaj Przemyśl
2019-07-20, 17:00:00

Reklama

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Buttony

Kalendarium

17

07-2019

środa

18

07-2019

czwartek

19

07-2019

piątek

20

07-2019

sobota

21

07-2019

niedziela

22

07-2019

pon.

23

07-2019

wtorek

Wyniki

Mecze sparingowe
Żurawianka Żurawica Wiraż Chłopice
Żurawianka Żurawica Czuwaj Przemyśl